> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Przedstawiamy pismo, które otrzymaliśmy z Instytytu Pamięci Narodowej dot. lustracji adwokatów. Wynika z niego, iż z liczby kilku tysięcy adwokatów podlegających lustracji do dnia 17. stycznia 2012 r.  IPN zweryfikował aż... 76! W takim tempie potrwa to jakieś 20 lat.


 

Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

Dyrektor Generalny

Pan

Leszek Bubel

Redaktor naczelny strony

www.lustracja.net

ul. Brzoskwiniowa 13 04-782 Warszawa

 

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak:               Data: Warszawa, , lutego 2012 r.

                              BDGII3-053-29(9)/11

W odpowiedzi na pismo, w którym wnosi Pan o udostępnienie imion i nazwisk 72 adwokatów, których oświadczenia lustracyjne zostały zweryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, poniżej przedstawiam listę 76 osób pełniących funkcję publiczną adwokata, których oświadczenia lustracyjne zostały poddane analizie przez Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Warszawie.

W związku z faktem, iż w piśmie z dnia 29 listopada 2011 r. został Pan poinformowany, iż do dnia 22 listopada 2011 r. w OBL w Warszawie przeprowadzono weryfikację 72 oświadczeń lustracyjnych złożonych przez adwokatów, wyjaśniam, iż liczba ta do dnia 17 stycznia 2012 r. wzrosła do 76.

 

 1. Ryszard Kalisz

 2. Piotr Kruszyński

 3. Piotr Andrzejewski

 4. Marek Czarnecki

 5. Jolanta Szymanek - Deresz

 6. Krzysztof Piesiewicz

 7. Aleksander Bentkowski

 8. Dariusz Gabryszewski

 9. Henryk Dzido

10. Łukasz Rędziniak

11. Stanisław Lisowski

12. Krystyna Hejke

13. Janusz Anuszewicz

14. Zdzisław Krzemiński

15. Wojciech Dąbrowski

16. Iwona Derlikowska - Nowicka

17. Andrzej Schirmer

18. Dagmara Dworakowska-Parys

19. Alina Gawlicka

20. Bohdan Gębka

2I. Eugeniusz Piontek

22. Zdzisław Pluta

23. Romuald Pyffel

24. Kazimierz Rathman

25. Michał Rek

26. Zygmunt Rusiecki

27. Józef Komarowski

28. Witold Wołłejko

29. Janina Wojnar

30. Tadeusz Węgiełek

3I. Edward Szuba

32. Wacław Szulc

33. Jan Żmijewski

34. Stanisław Laskowski

35. Stanisław Rzeczycki

36. Tadeusz Szurski

37. Stanisław Mikke

38. Jerzy Vogel

39. Jerzy Oświęcimski

40. Edward Łukasiak

41. Tadeusz De Virion

42. Zofia Włodarczyk

43. Tadeusz Tomaszkiewicz

44. Krzysztof Szomański

45. Teresa Rossa

46. Maria Marczyńska

47. Antoni Maciejewski

48. Alojzy Jeziorski

49. Krystyna Chodkiewicz

50. Zdzisław Chochlewicz

51. Leokadia Białopiotrowicz

52. Zofia Antoniewicz

53. Adam Ignaczak

54. Stanisław Kołodziej

55. Józef Pietrzyk

56. Alina Sierzputowska - Bem

57. Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska

58. Janusz Ramos

59. Andrzej Bondarewski

60. Andrzej J ackow

61. Stanisław Szczuka

62. Tadeusz Baranowski

63. Miłosz Wiśniowiecki

64. Andrzej Łapiński

65. Stanisław Muszelski

66. Henryk Pilarski

67. Stefan Słoński

68. Krystyna Truszczyńska

69. Maria Żabicka

70. Ryszard Kuciński

71. Jerzy Kozdroński

72. Stanisław Koziara

73. Przemysław Kłosiewicz

74. Alicja Sambor Gątkiewicz

75. Irena Gibowska - Szpunar

76. Władysław Kwieciński

oncontextmenu="return false"> ... ...