> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Kontakt operacyjny (KO) – osoba zarejestrowana przez Służbę Bezpieczeństwa jako OZI (osobowe źródło informacji).

Generalnie Kontakt Operacyjny nie różnił się niczym od (Tajnego Współpracownika). KO był formą świadomej współpracy z organami bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale bez wymogu podpisania zobowiązania. KO dostawał czasem wynagrodzenie. Najczęstszą formą było świadczenie niepieniężne w postaci upominków lub drogiego alkoholu. Oficer prowadzący nadawał takiemu współpracownikowi – jeżeli był uważany za bardzo cenne źródło – najczęściej pełny pseudonim. Jeżeli natomiast informator nie był traktowany jako wiarygodne źródło – to inicjałami imienia i nazwiska, tak też były podpisywane doniesienia.

Często jedyną różnicą między Kontaktem Operacyjnym a TW było wyłącznie to, że KO był członkiem PZPR, a SB nie starała się we władzach partyjnych o oficjalną zgodę na jego werbunek. Werbowanie bowiem członków partii było dozwolone jedynie w bardzo ważnych przypadkach i za zgodą I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Kontakt Operacyjny był formą współpracy agenturalnej szczególnie często stosowaną w Departamencie I MSW (wywiad) i traktowany tam jako TW.

za wikipedia

oncontextmenu="return false"> ... ...