> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

 

Lustracja Definicje, akty prawne, opinie

Definicja pojęcia - lustracja za: Słownik języka polskiego PWN

 

1. W krajach postkomunistycznych: sprawdzenie, czy osoba piastująca wysoki urząd nie miała powiązań z aparatem bezpieczeństwa

2. W dawnej Polsce: kontrola dóbr królewskich; też: spis gruntów, zabudowań, dochodów itp., będący wynikiem takiej kontroli

przegląd i kontrola jakichś instytucji, pomieszczeń, dokumentów itp

3. nna definicja pojęcia - lustracja za: Wikipedia.pl Lustracja z (łac. lustratio, przegląd, wgląd) - procedura przeglądu i weryfikacji przeprowadzana najczęściej w urzędach, stowarzyszeniach, partiach politycznych czy u prywatnych przedsiębiorców. Najczęściej jest formą kontroli przez organ nadzorujący. Podstawą lustracji jest ustawa lub wydany na jej podstawie akt prawny. Lustracja może być przeprowadzana w oparciu o rozmaite kryteria:

 

 • kwalifikacje (zdrowotne, zawodowe) do wykonywania określonych czynności lub sprawowania określonej funkcji

 • zgodność podejmowanych decyzji z obowiązującym prawem (kryterium legalności)

 • gospodarność środkami publicznymi (kryterium gospodarności)

 • zgodność oświadczenia lustracyjnego z prawdą

 

Akty prawne dotyczące lustracji Ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 wraz ze zmianami wprowadzonymi do niej 14.2.2007 r. zobowiązuje osoby podlegające lustracji, tzn. urodzone przed 1.8.1972 r. i pełniące funkcje lub wykonujące zawody w niej wymienione, do złożenia oświadczeń, że od 22.7.1944 r. do 31.7.1990 r. nie pracowały, nie współpracowały, nie pełniły służby oraz nie były tajnymi i świadomymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa (albo że pracowały, współpracowały itd.). Obowiązek ten nałożono również m.in. na adwokatów, radców prawnych, komorników, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, zgodnie z art. 4 pkt 47-50 ustawy. Treść ustawy: Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 Treść poprawki: Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu reguluje między innymi: ewidencjonowanie, gromadzenie, udostępnianie, zarządzanie i korzystanie z dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i ZSRR; tryb postępowania w zakresie ścigania przestępstw, ochronę danych osobowych osób pokrzywdzonych, prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej. Strona IPN: www.ipn.gov.pl Treść ustawy: Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 Terminy powiązane z lustracją

 

 • Tajny Współpracownik (TW)

 • Agent

 • Służba bezpieczeństwa

 • Urząd bezpieczeństwa (bezpieka)

 • Departament I MSW

 • Departament II MSW

 • Departament III MSW

 • Departament IV MSW

 • Sąd lustracyjny

 • Kontakt operacyjny

 • Instytut Pamięci Narodowej

 

 

Osoby związane z lustracją

Leon Kieres

 • Janusz Kurtyka

 • Andrzej Friszke

 • Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 • Bronisław Wildstein

 • Antoni Macierewicz

 • Andrzej Milczanowski

 • Leszek Bubel

 

oncontextmenu="return false"> ... ...