AddThis Social Bookmark Button


Lustracją duchownych powinna się zająć komisja powołana w Instytucie Pamięci Narodowej – uważa metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. W pracach takiej komisji mógłby uczestniczyć biskup jako przedstawiciel Kościoła. Według OBOP, połowa Polaków krytycznie oceniła zakazanie ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu opublikowanie listy księży współpracujących z SB. – Bardzo słuszne są głosy z różnych opcji politycznych o konieczności nowelizacji ustawy o IPN. (...) I wówczas komisja działająca w ramach IPN ma też przedstawiciela biskupa, żeby razem z tą komisją współpracował. Wówczas jest szansa na jakieś obiektywne spojrzenie na sprawę – powiedział abp Gocłowski w w radiowych Sygnałach Dnia. W ocenie metropolity gdańskiego, komisja „wewnątrzkościelna” z dwóch powodów nie jest dobrą metodą badania przeszłości księży w kontekście ewentualnej współpracy ze służbami PRL. Po pierwsze – zdaniem Gocłowskiego – powstaje sytuacja, w której „biskup sądzi własnego księdza”; a po drugie: „biskup może być posądzany, że chce coś kamuflować, coś ukryć przed światem”. Abp Gocłowski dodał, że on nie powoła w swojej diecezji komisji, która miałaby się zajmować lustracją księży (komisje takie działają obecnie w pięciu z 41 diecezji: warszawsko-praskiej, krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, lubelskiej, tarnowskiej). Jednocześnie metropolita gdański zaznaczył, że „nie chce uciekać od prawdy”. – Kościół nie może realizować swoich apostolskich zadań pomijając prawdę, nawet gdyby ta prawda była dramatyczna – mówił. Czwartkowy „Dziennik” publikuje wyniki sondażu, jaki na zlecenie gazety przeprowadził OBOP po decyzji krakowskiej kurii. Kardynał Dziwisz zakazał w środę księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu publikacji danych o agentach SB wśród duchowieństwa. Równo połowa respondentów OBOP wyraziła opinię, że była to zła decyzja, która zaszkodzi Kościołowi katolickiemu w Polsce. Jedna trzecia poparła decyzję kardynała Dziwisza uznając, że jest ona dla Kościoła korzystna. 17 proc. badanych nie miało na ten temat zdania

 

za: www.polskiejutro.com, 01 czerwca 2006