> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Warszawa, 17 października 2011 r.

Stanisław Sołtysiński

c/o Sołtysiński & Szlęzak

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa

ul. Wawelska 15 B

02-034 Warszawa

Leszek Bubel

Redaktor Naczelny

strony www.lustracja.net

Warszawa

 

Otrzymawszy w dniu 13 października 2011 r. listem poleconym Pańskie wezwame do udzielenia odpowiedzi w trybie prawa prasowego oświadczam:

1) Skierowane przez Pana pytania nie dotyczą mojej działalności jako przedsiębiorcy (art. 4.1 Prawa prasowego) i zawierają insynuacje.

2) Mimo, że nie mam obowiązku udzielenia odpowiedzi informuję, że nie byłem tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL (TW) ani tajnych służb III RP.

3) Nadużywa Pan instytucji prawa prasowego naruszając moje dobre imię, co w razie kontynuacji spotka się z moją reakcją na drodze prawnej.

Przesłany mi list polecony potwierdza również wystarczająco, że Redaktor Naczelny strony www.lustracja.net jest pozwanym w procesie wytoczonym przez stronę reprezentowaną przez prawników kancelarii Sohysiński Kawecki & Szlęzak. Wywołuje to wątpliwości co do intencji, jakie kierowały Panem w związku z wystosowanymi do mnie i wielu prawników kancelarii pytaniami.

/podpis odręczny/

Pytania do prof. Stanisława Sołtysińskiego

oncontextmenu="return false"> ... ...