> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

bell-genNIL

N/z Bella Szwarcman naucza w Instytucie Pamięci Narodowej o holokauście. W tle plakat z filmu „Generał Nil". Symboliczne...

Szwarcman-Czarnota Bella – ur. w 1945 r., publicysta, redaktor, tłumacz i filozof żydowskiego pochodzenia. Znawca tematu dotyczącego kobiet żydowskich. Absolewntka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Podyplomowego dla Tłumaczy Języka Francuskiego. Tłumacz z języka francuskiego, rosyjskiego i jidysz. Autorka haseł do Encyklopedii PWN z zakresu literatury jidysz. Obecnie redaktor i felietonistka „Midrasza".

 szwarcman-bella

Warszawa, 30.12.1970 r.

TAJNE

Egz. poj.

NOTATKA SŁUŻBOWA

na podstawie akt paszportowych

dot. SZWARCMAN BELLA

- c. Abrama i Marii Liberzon

- ur. 1.9.1945 Fergana (Uzbecka SRR)

- zam. Warszawa

- nr D. os. wydany przez KDMO W-wa Praga Północ

- narodowość żydowska, obyw. polskie

- zawód redaktor

Wymieniona jest zatrudniona w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Warszawie od 1968 r. Poprzednio studiowała na Uniwersytecie Warszawskim gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii.

Mieszka wspólnie z matką Marią Szwarcman ur. 30.11.1911 pracującą jako st. Redaktor w PR i TV, oraz siostrą Dorotą ur. 24.9.1952 r. - uczennicą Liceum Muzycznego.

Ojciec Belli - Abram Szwarcman ur. 15.6.1914 mieszka w Warszawie i jest zatrudniony jako redaktor w Wydawnictwie Wydz. Propan. i Agitacji KC PZPR.

Szwarcman Bella za granicą do tej pory nie bywała. Obecnie czyni starania o zezwolenie na pobyt prywatny czasowy w Szwecji od dn. 15.2.1971 do 15.3.1971 r. Zaproszenie otrzymała od obywatelki szwedzkiej Őstgren Gunilla ur. 22 XII 1949 r. zam. w miejscowości Solna ul. Emmylundsvägen 1/211. Őstgren Gunilla jest studentką.

Zaproszenie wystawione dn. 2.12.1970 było widziane w Konsulacie Generalnym PRL dn. 3.12.1970 r.

Inspektor Wydziału III

ppor. H. Malesa

źródło: IPN-BU 001043/723


 

Warszawa, dn. 30.12.1970 r.

TAJNE

Egz. poj.

NOTATKA SŁUŻBOWA

na podstawie akt Biura Dowodów Osobistych

dot. Szwarcman Bella

Wg dokumentów znajdujących się w BDO Szwarcman mieszkała do dn. 21.2.1949 r. w Świdnicy.

W dokumentach znajduje się tłumaczenie z jęz. rosyjskiego odpisu świadectwa urodzenia nr 696650 wystawionego przez władze miasta Fergano.

Inspektor Wydziału III

ppor. H. Malesa

źródło: IPN-BU 001043/723

 


 

Warszawa, 7.1.1971 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

dot. Szwarcman Abrama

W toku wykonywania czynności służbowych ustaliłem, że w/w figuruje w ADM jako główny lokator. Jednocześnie ustaliłem, że ten sam obywatel figuruje w biurze adresowym jako jedyny lokator lokalu..., gdzie został zameldowany dn. 16.4.1968 r. Poprzednie miejsce zamieszkania (wg Adremy) W-wa.

Na podstawie książki meldunkowej budynku przy ul. Wiejskiej ustaliłem, że Szwarcman Abram mieszkał tam od dn. 14.3.1966 r. do dn. 16.4.1968 r.

Inspektor Wydziału III

ppor. H. Malesa

źródło: IPN-BU 001043/723


 

Warszawa, dn. 2.1.1971 r.

TAJNE

Egz. poj.

NOTATKA SŁUŻBOWA

na podstawie akt Biura Dowodów Osobistych

dot. Szwarcman

Abram, Szlama

s. Izaaka i Bajli Gołda

ur. 15.6.1914 w Łodzi

zam. Warszawa

narodowość żydowska,

obyw. polskie

zawód dziennikarz

Wg dokumentów znajdujących się w BDO A. Szwarcman do 1939 r. mieszkał w Łodzi i był robotnikiem.

W latach 1940 do 1946 przebywał w Związku Radz. Posiadał obywatelstwo ZSRR.

Po powrocie do Polski pracował w RSW „Prasa" jako redaktor naczelny miesięcznika „Drużyna" - organu ZMP.

W roku 1951 w związku z wyjazdem służbowym za granicę (bbd) składał podanie do DRN W-wa Praga o zaświadczenie o polskim obywatelstwie (wpłynęło 17.7.51 nr SAT 04/401/51). Zaświadczenie takie wydano dn. 18.7.51 r. nr Sp. AT 04/401/51.

źródło: IPN-BU 001043/723


 

Warszawa, dn. 5.1.1971 r.

TAJNE

Egz. poj.

NOTATKA SŁUŻBOWA

na podstawie akt Biura Dowodów Osobistych

dot. Szwarcman Marii z d. Liberzon

c. Juda i Matla Wajner

ur. 30.10.1911 ZSRR Berezna

zam. W-wa

narodowość żydowska, obywatelstwo polskie

zawód dziennikarz

Wg dokumentów znajdujących się w BDO Maria Szwarcman od 1939 r. mieszkała w Miedzeszynie i pracowała jako nauczycielka.

W latach od 1941 do 1946 przebywała w Związku Radz. Posiadała obywatelstwo ZSRR.

W ankiecie z dn. 4.5.52 podaje, że załącza akt nadania obywatelstwa L.b. 5412.

Wg aktu małżeństwa, zawarła związek małżeński z Abramem w dn. 24.10.1945. Akt małżeństwa został wydany w ZSRR, a odpis tłumaczony na jęz. polski.

W ankiecie z dn. 2.5.1966 M. Szwarcman podaje m.in. że posiada wykształcenie średnie muzyczne, zawód wyuczony nauczycielka, zawód wykonywany st. redaktor, miejsce pracy - Komitet ds. RiTV, W-wa, Al. Niepodległości.

Inspektor Wydziału III

ppor. H. Malesa

źródło: IPN-BU 001043/723

 


 

Warszawa 1.3.1971 r.

TAJNE

Egz. poj.

NOTATKA SŁUŻBOWA

z przeglądu akt sprawy archiwalnej krypt. „Abram" nr ZA-068/52

dot. Szwarcman Abrama

Wg informacji z 23.11.1949 r. A. Szwarcman będąc w Ferganie pełnił tam funkcję sekretarza obwodowego Związku Patriotów Polskich. Podawał się za KZM-owca, jednak krążyła o nim opinia, że od 1939 r. był w BUNDZIE. W Ferganie pracował jakiś czas przy budowie fabryki, gdzie leniuchował i wymigiwał się od pracy. Dostał nawet w twarz od brygadzisty. Taką opinię ma o nim kier. działu kadr ZG ZAMP ob. Sztatker Blizszyc. Informacji na ten temat udzielić mogą:

1). Krajska Małgorzata - pracownica IV Dep. MBP

2). Krajski Karol - dyr. biura kadr Min. Przem. Cięż.

Szwarcman używał w okresie od 1925 do 1938 r. nazwiska Feld Abram.

Szwarcman ukończył szkołę powszechną Poalej-Sjon im. Barakowa w Łodzi. Żydowskie seminarium ukończył w Wilnie. W 1933 do 1934 należał do KPP w Łodzi. Od 1934 obracał się w kołach trockistów (Goldman Jakub, Korbianka). W partii był arogancki i odnosił się lekceważąco do towarzyszy partyjnych.

Szwarcman przebywa w Belgii w 1952 r. jako opiekun dzieci Polonii, które przyjeżdżają do kraju na kolonie. Przebywała tam razem z nim Maniusia Elżbieta ur. 8.4.1932 r. w Żyrardowie zam. W-wa.

Powyższa sprawa dotyczy również osób, które w okresie przed 1939 prowadziły działalność trockistowską bądź sympatyzowały z trockistami. Osobami tymi są:

1). Goldman Jakub - wg Szwarcmana - trockista usunięty z KPP za warcholstwo. Po wyzwoleniu ścigany za nadużycia, uciekł za granicę.

2). Grubsztajn Mojżesz - wydalony z KPP w latach 1932-1933. Wyjechał do ZSRR. W 1947 wrócił i należał do Poale-Sjonu w Łodzi.

3). Grubsztajn Berek

4). Szajn Berek

5). Karp Jan - podejrzany wg Szwarcmana o działalność trockistowską. Należał do grupy nabistów. Podobno wyemigrował do Anglii z Armią Andersa.

6). Zubicka Mira

7). Mirkin - członek BUND-u, od 1937 trockista. Oświadczył on, że będzie zwalczał komunistów. Był sekretarzem komitetu okręgowego KPP w Sosnowcu i prawdopodobnie założycielem grupy memoriałowców.

8). Szczęśliwy Berek - trockista przed 1939 r. W roku 1953 przebywał w Szczecinie wg słów niejakiego Birencwajga pracownika MBP.

9). Golsztajn Feliks - pracował w 1953 r. jako dyrektor budowlany.

W trakcie analizy akt wydaje się dziwnym brak informacji o materiale źródłowym dot. nazwiska FELD jakie używał Szarcman w okresie od 1925 do 1938 r. Szwarcman w żadnym życiorysie i ankiecie nie podał, że używał innego nazwiska.

Inspektor Wydziału III

ppor. H. Malesa

źródło: IPN-BU 001043/723

 

oncontextmenu="return false"> ... ...