> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Żyd, który w czasach PRL-u bojąc się "SOLIDARNOŚCI", chciał wybrać wolność w Związku Radzieckim

 

kunert-krzysztofNo i proszę, ile to ciekawych informacji można wyczytać z akt paszportowych. A może okazać się, że są jeszcze jakieś UB-ecko SB-eckie teczki, bo postanowiłem sprawdzić całą familię KUNERTÓW. Inny Andrzej Krzysztof KUNERT znany historyk będąc członkiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie został po tragicznej śmierci Andrzeja Przewoźnika w katastrofie smoleńskiej przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Mamy w tym miejscu zbieżność imienia i nazwiska. Obaj są Żydami. Ciekawe czy „bohater” tej publikacji jeszcze żyje? Miałby obecnie 77 lat.


 

Przed pracą w WSI Radom byłem 17 lat pracownikiem naukowym IPPT PAN obecnie staram się o wyjazd naukowy do Moskwy do Rosyjskiej Akademii Nauk. Przed pracą w IPPT PAN byłem pracownikiem Inst. Tworzyw Sztucznych. Książeczkę Oficera Rezerwy ukradziono mi i obecnie wyrabiana jest nowa. Oficerem Rezerwy byłem od 1965 r. w Nadwiślańskiej Jednostce KBW (nieczytelne).
Poza tem mam dużo przyjaciół w Bożnicy Nożyka w W-wa oraz Żydowskim Inst. Historycznym. Jako naukowiec mam w byłej mojej specjalności polimery szerokie znajomości z ZSRR, Wielkiej Brytanii, NRD, Czechosłowacji, Holandii oraz Izraelu.

Źródło: IPN BU 1005/131207, s. 15


 


 

Moskwa, 1987.02.15

AMBASADA

POLSKIEJ

RZECZYPOSPOLITEJ

LUDOWEJ

W ZSRR

Wydział Konsularny

Nr 39-40-87

Towarzysz Janusz SKOLIMOWSKI

Wicedyrektor Departamentu

Konsularnego

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

w Warszawie

Dot.: Ob. PRL Krzysztofa KUNERTA, ur. 1935 r.

Ob. Krzysztof KUNERT przybył z wycieczką Orbisu do Moskwy w dn. 23.01.1987 roku. cel wycieczki: zwiedzanie Moskwy, Abakanu, Irkucka, Bracka i Nowosybirska. Ob. K. KUNERT po przybyciu do Moskwy oświadczył pilotowi grupy, iż nie zamierza uczestniczyć w realizacji programu wycieczki, uzasadniając to początkowo stanem zdrowia, a następnie przesłankami politycznymi. Jego zdaniem grupa zdominowana jest przez członków i działaczy „Solidarności" podobnie jak władze PRL.

W czasie pobytu w Moskwie Ob. K. KUNERT codziennie udawał się do Akademii Nauk w ZSRR usiłując nawiązać kontakty z pracownikami naukowymi z deklaracją współpracy w dziedzinie nauki oraz oferując wykorzystanie przywiezionych ze sobą swoich prac.

Próby rozmowy z nim telefonicznie i osobiste, podejmowane przez Dyr. Przedstawicielstwa „Orbisu" w Moskwie w obecności administracji Hotelu „Belgrad", mające na celu skłonienie go do kontynuowania programu wycieczki zakończyły się niepowodzeniem. Odmawiał on kategorycznie rozmów. Zapowiedział przy tym zamiar pozostania w ZSRR. Kilkakrotne próby kontaktu z nim przez pracowników Wydziału Konsularnego nie dały również rezultatów gdyż Ob. K. KUNERT unikał rozmów i jakichkolwiek spotkań. Administracji Hotelu oświadczył, że wręcz nie życzy sobie żadnych kontaktów z przedstawicielami urzędów PRL.

W dniu poprzedzającym wyjazd, Dyr. Przedst. „Orbis" udało się w późnych godzinach wieczornych odbyć z Ob. K. KUNERTEM rozmowę w pomieszczeniach hotelu w obecności dyr. hotelu. Poinformował go wówczas, że dnia 03.02.1987 o godz. 19.00 winien udać się na lotnisko Szeremietiewo II celem odlotu do kraju. Ob. K. KUNERT kategorycznie w obraźliwej formie stwierdził jak poprzednio, że nie chce mieć nic wspólnego z Polakami i do kraju nie wróci. Dnia 03.02.87 r. wycieczka bez Ob. K. KUNERTA odleciała do Polski.

Należy nadmienić, że w/wym. wg relacji pilota wycieczki już na lotnisku w Warszawie organa celne zakwestionowały i zatrzymały przewożone przez Ob. K. KUNERTA materiały pisemne, między innymi w języku idisz. W 2-ch listach napisanych przez niego do Przedst.. „Orbisu" i miejscowego hotelu /pierwszy w języku polskim drugi w angielskim/ oraz notatce pozostawionej recepcji hotelu żądającej podania mu telefonów wymienionych w nazwie prof. Akademii Nauk Moskwy i Leningradu - Ob. K. KUNERT posłużył się innym nazwiskiem a mianowicie Romanow K.N.

Ob. K. KUNERT pozostał na terytorium ZSRR nie posiadając wizy ani jakichkolwiek podstaw prawnych do przebywania w Moskwie. Koszty jego pobytu w hotelu /w wysokości 40 rubli dziennie/ do dnia 4 lutego 1987 r. pokrywał „Orbis". Dalsze koszty obciążyły już Ob. K. KUNERTA, który nie posiadał przy sobie pieniędzy.

Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Konsularny poczynił u władz radzieckich starania o spowodowanie opuszczenia terytorium ZSRR przez uciążliwego turystę polskiego, jakim jest Ob. K. KUNERT.

W dniu 12-go lutego br. Wydział Konsularny został poinformowany o zatrzymaniu Ob. K. KUNERTA w celu odtransportowania go na samolot PLL „LOT" odlatującego z Moskwy do Warszawy o godz. 21.00. poinformowano nas również, że Ob. K. KUNERT zachowuje się spokojnie i prosi o pozostawienie go w ZSRR. O zamiarze władz radzieckich odtransportowania go do Polski nie został poinformowany.

Ob. K. KUNERT próbował 2-krotnie opuścić samolot /gdy zorientował się, że odlatuje do Polski/ w czym jednak przeszkodzili mu konwojujący go funkcjonariusze Milicji radzieckiej. Awantur na lotnisku nie urządzał.

O przylocie Ob. Krzysztofa KUNERTA do kraju, punkt graniczny WOP na Okęciu został powiadomiony.

(podpis odręczny)

Źródło: IPN BU 1005/131207, s. 19-21


Kunert „emigrant” to jakiś „tłumok” skoro nie wiedział, iż jego ziomale dogadali się przy „okrągłym żłobie” i zagwarantowali sobie świetlaną przyszłość!


Andrzej Krzysztof KunertKunert Andrzej Krzysztof - ur. 12 października 1952 r. w Warszawie. Dr; historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 1992 założył „Fundację Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956”. Specjalizuje się w wydarzeniach II wojny światowej. W latach 1984-1990 był redaktorem w Instytucie Wydawniczym PAX. Był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Bellona, pracował następnie w Muzeum Wojska Polskiego. Od 2007 r. jest współwłaścicielem firmy wydawniczej i wystawienniczej „Historia z ograniczoną odpowiedzialnością. s.c.„Napisał m.in. „Polacy-Żydzi” i „Żegota” Rada Pomocy Żydom 1942-1945.


KUNERT Krzysztof - członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wg stanu z 2001 roku (źródło: www.bibula.com).

oncontextmenu="return false"> ... ...