> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

JAK SIĘ RODZIŁ KOR I TZW. DEMOKRATYCZNA OPOZYCJA czyli JAK POWSTAWAŁA III RP

salut-braterski

(...) I przypomnijcie sobie najważniejsze: brak organizacji solidnej z robotnikami i z rewolucjonistami z wszystkich państw nas zgubiło w 1956 r. Organizujcie się. Budujcie organizacje mocne i niepodległe. To jako organizacja walcząca o rekonstrukcję IV Międzynarodówki i o konstrukcję partii robotniczej na Węgrzech, my rewolucjoniści Węgierscy Wam podajemy rękę.

Niech żyją studenci i robotnicy polscy i czechosłowaccy w walce.

Niech żyją intelektualiści, młodzież radziecka uwięziona i odważni obrońcy, niech żyje Siniawski i Daniel, Ginzburg i Galanskow, Litwinow i Jakir.

aktualizacja marksizmu przez trockizmNiech żyją Kuroń i Modzelewski ponownie aresztowani.

Niech żyje młodzież walcząca przezwana „chuliganie". Niech żyją ci „chuliganie".

Uwolnić wszystkich aresztowanych.

Rewizja publiczna i kompletna wszystkich procesów politycznych, szczególnie proces Slanskiego.

Precz z rządem policyjnym biurokratów.

Precz z ich haniebnym antysemityzmem.

Niech żyją wysiłki studentów polskich i czechosłowackich o jedność z klasą robotniczą.

Niech żyją studenci z Warszawy i z Rzymu, z Pragi, z Paryża, z Leningradu i Londynu.

Niech żyje łączność ich walki.

Organizujcie się.

Łączmy się z młodzieżą z robotnikami rewolucyjnymi krajów kapitalistycznych.

Łączmy nasze siły przeciw rządom biurokratycznym: ZSRR, Europie Wschodniej.

Niech żyje Federacja Socjalistyczna Robotników Europy Wschodniej i Środkowej.

Niech żyje Komitet Czwartej Międzynarodówki, jedyne wyrażenie, jedyna organizacja, jedyna wiara o walkę klasy robotniczej i młodzieży międzynarodowej.
Paryż dn. 16 marca 1968

Liga Rewolucjonistów Socjalistycznych Węgierskich

- Grupa na obczyźnie


 

msw

Prokuratura Wojewódzka dla m.st. Warszawy uchyliła areszt tymczasowy wobec: Ireny Grudzińskiej, Jakuba Karpińskiego i Aleksandra Perskiego.

Z materiałów nieoficjalnych /od podejrzanych/ wynika, że:

- Michnik otrzymał w czasie widzenia z adw. Zbigniewem Krasuckim list od adw. Jana Olszewskiego. W treści listu przeprasza on Michnika za brak kontaktowania się z jego rodzicami z uwagi na wiele kłopotów i trosk jakie posiada w związku ze swoją sprawą rewizyjną. Obiecuje jednak aktywnie współdziałać oraz zapewnie, iż każde sowo, które padnie na procesie z ust mec. Krasuckiego, będzie wspólnie omówione;

- Michnik „żałuje bardzo, iż nie był żołnierzem jednostki wkraczającej do Czechosłowacji. Natychmiast by zdezerterował i strzelał do wkraczających Polaków - bo nie ma innej ojczyzny poza prawdziwą rewolucją, a ta właśnie dokonała się w Czechosłowacji i została brutalnie stłumiona przez zwykłych faszystów";

- zdaniem Michnika, gdyby nie aresztowania w czasie zaburzeń marcowych, „Komandosi" stworzyliby szeroki front, docierając do zakładów pracy, a wkroczenie wojska do Czechosłowacji „wywołałoby w Polsce rebelię, przy której demonstracje studenckie były dziecinną igraszką". Uważa, iż po opuszczeniu więzienia nieuchronnie do tego doprowadzi;

- stosunek Dąbrowskiego do „Komandosów" jest zdecydowanie negatywny. Ocenia ich jako nacjonalistów żydowskich. O Staszewskim, Słonimskim i Zawieyskim wyraża się bardzo niepochlebnie;

- Smolar zamierza na rozprawie sądowej poruszać przynależność tow. Burskiego do organizacji niemieckich oraz działanie w czasie okupacji na niekorzyść narodowości polskiej. Dane powyższe uzyskał od Włodzimierza Kopnaka;

- Gomułka po wyjściu z więzienia odbył kilka spotkań, między innymi z Brusem oraz Grażyną Kuroń,

- w ostatnim czasie Gomułka i jego żona utrzymują małe kontakty towarzyskie z J. Brystygierową;

- żona A. Zambrowskiego, z inspiracji i po uzgodnieniu szczegółów z mec. Łojewskim, dociera do szeregu osób z grona jej męża i nakłania do składania fałszywych zeznań, mających ułatwić obronę Antoniego Zambrowskiego. Chodzi głównie o pozyskanie: Roberta Nowaka, Karola Słodowskiego, Waldemara Siemińskiego i Wiesława Łagodzieckiego, którzy „swoimi zeznaniami w sądzie zdyskredytują świadków oskarżenia". Zabiegi związane z przygotowaniem obrony jej męża kosztują 20 tys. złotych, z czego 11 tys. złotych już wypłaciła. Wszystkie koszty pokrywa Roman Zambrowski.

Zastępca dyrektora Biura Śledczego MSW

ppłk. St. Miszewski


podejrz. Marian DĄBROWSKI
- twierdzi, iż w zajściach marcowych niejasną dla niego rolę odegrał tow. Starewicz, który miał kontakt z młodzieżą, za pośrednictwem swego zięcia - „wiecznego studenta Bonikowskiego". Bonikowski początkowo studiował medycynę, a następnie przy poparciu Starewicza przeniósł się na Wydział Filozoficzny UW, otrzymał intratną pracę w ZG ZMS oraz mieszkanie w Warszawie;
- „Komandosów" nazwał nacjonalistycznym ruchem młodzieży żydowskiej mającym na celu przywrócenie czołowych stanowisk, ludziom pochodzenia żydowskiego.


Z materiałów nieoficjalnych wynika, że:

podejrz. Jacek KUROŃ

- adw. de Virion podjął się bezpłatnie obrony Kuronia i Modzelewskiego. W związku z tym wpłacił on obowiązujące wpisowe do Zespołu Adwokackiego,

- po ponownym przeczytaniu akt, oburzony jest na Góreckiego, w związku ze złożonym przez niego po zakończeniu śledztwa oświadczeniem.

podejrz. Antoni ZAMBROWSKI

- twierdził, iż zarówno on jak i jego ojciec, będą jeszcze zajmowali należne im stanowiska partyjne. Jego zdaniem, „ojciec jest człowiekiem twardym i nie wypada mu się ośmieszać, ani też płaszczyć".

- jego zdaniem Bauman postąpił jak zdrajca, ponieważ zamiast popierać w dalszym ciągu „Komandosów", wyjechał do Izraela.

pplk-miszewski-3

 

 

 

Źródło materiałów: IPN BU 0330/327, t. 86

oncontextmenu="return false"> ... ...