> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Oto przykład postawy Jacka Kuronia, gdy w przeciwieństwie do Adama Michnika nie udzielał żadnych informacji w trakcie przesłuchań. Informacji,  potocznie zwanych donosami, które mogłyby pomóc w tropieniu innych „opozycjonistów” czasów PRL.

Pytanie: W jakim celu i przez kogo organizowane były zebrania w dniu 16 listopada 1976 r. w mieszkaniu Krzysztofa Bąkowskiego i 23 grudnia 1976 r. w mieszkaniu Wojciecha Ziembińskiego w których uczestniczył podejrzany i J.J. Lipski?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkiej odpowiedzi.

Pytanie: Jakie osoby uczestniczyły w tych zebraniach i na czym polegał ich udział?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Jakie materiały zostały przekazane po odbyciu wymienionych zebrań do rozgłośni radia „Wolna Europa"?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Kto inspirował zorganizowanie przez podejrzanego zebrania w dniu 15mkwietnia 1977 r. w mieszkaniu Heleny i Witolda Łuczywów, w czasie którego nawoływał podejrzany do powołania nielegalnego stowarzyszenia p.n. „Patronat", oporu władzy, zorganizowania głodówki w 3-ch warszawskich kościołach po uprzednim solidnym najedzeniu się?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Kto i w jakim celu zorganizował nielegalne zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 1977 r. w mieszkaniu Ludwika Cohna, w którym uczestniczył podejrzany, J.J. Lipski i inni?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Jakie materiały zostały w powyższych dwu wypadkach zakwestionowane, do kogo należały, czego dotyczyły oraz przez kogo i jakim wrogim ośrodkom poza granicami Polski zostały przekazane?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Kiedy, gdzie w jakich okolicznościach poznał podejrzany Stanisława Pyjasa z Krakowa?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Na czym polegało współdziałanie podejrzanego z Pyjasem?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Co i z jakich źródeł wiadome jest podejrzanemu o śmierci Stanisława Pyjasa?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: Jakie informacje, w jaki sposób i za czyim pośrednictwem zostały przekazane poza granice PRL, zwłaszcza rozgłośni radia „wolna Europa" dotycząc śmierci Pyjasa?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Pytanie: W jakim celu zamierzał podejrzany wyjechać w dniu 14 maja 1977 r. do Krakowa i z kim się miał tam spotkać?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedz.

Pytanie: Co podejrzanemu wiadomo o zamierzeniach Adama Michnika na terenie Krakowa?

Odpowiedź: Odmawiam wszelkich odpowiedzi.

Czy chciałby podejrzany coś dodać poza pytaniami?

Odpowiedź: Nie, dziękuję.

Protokół przeczytałem i jako zgody z moimi wyjaśnieniami podpisuję.

Jacek Kuroń

źródło: IPN BU 0330/327, t. 18

oncontextmenu="return false"> ... ...