> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

LISTA-UKRAINCOW

Kilka tysięcy nazwisk oraz miejscowości, do których zostali przeniesieni lub zbiegli członkowie „OUN”. Sprawdź czy jest wśród nich Twój znajomy lub sąsiad!


TAJNE
Egz. nr 2

CHARAKTERYSTYKA Nr 162
NIELEGALNEJ ORGANIZACJI PN. „ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW” /OUN/ TZW. „ZAKIERZOŃSKIEGO KRAJU” /W PRL/


Wyzwolenie południowo-wschodnich obszarów polskich, spowodowało zorganizowanie i podjęcie na tych terenach przez nacjonalistów ukraińskich działalności zmierzającej do oderwania tej części terytorium od Polski i stworzenia tzw. „Samostikny Ukrainy” /wolnej i niezależnej Ukrainy/. Ponadto kształtowanie się granicy państwowej między Polską a ZSRR, jej zabezpieczenie, utrudniało kierowanie tą działalnością na terenie kraju przez kierownictwo „OUN”. Z tych też względów z istniejącego od lat „OUN” stworzono na terenie Polski tzw. „Prowid Krajowy” „OUN”.
Powstanie i kształtowanie się jednostek strukturalnych „OUN” następowało w różnych okresach czasu. „Prowid Krajowy” był więc naczelnym organem „OUN” w Polsce, któremu podlegały okręgi: I, II, III.
W ramach okręgu istniały nadrejony. W skład nadrejonów wchodziły rejony. Rejony znów składały się z kuszczy zaś kuszcze ze stanic. Prowidnyk stanicy zwany też był łankowym /sekcyjnym/. Najmniejszą więc jednostką terenową w podziale administracyjnym „OUN” była stanica, która obejmowała 1-2 wsie. W skład kuszczu wchodziło 4-7 wsi. W ramach kuszczu istniały pododdziały zbrojne „Samoobronni Kuszczowi Widiłi” /Samoobronny Kuszczowy Oddział/. Członkowie „SKW” mieszkali legalnie we wsiach i w razie potrzeby byli mobilizowani do działań zbrojnych. Stan „SKW” liczył do 30 osób. Tak jak w „UPA” składał się z roji /drużyn/. Dowódcami „SKW” byli referenci wojskowi kuszczu.
„OUN” ogólnie liczyła 2494 członków i pomocników. Z tej liczby wobec 2474 członków ustalono ich przynależność wewnątrz strukturalną. Odnośnie pozostałych członków „OUN” w liczbie 20 takiej przynależności nie dało się ustalić. Troje z nich jest pochodzenia chłopskiego. Należy przyjąć, że pozostali również. Dwoje skazanych, jeden na dożywotnie więzienie, a drugi na 15 lat więzienia.

oncontextmenu="return false"> ... ...