> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button493. IGNASIAK, JAN, Zenon, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica, radny

494. IMIERSKI, JERZY, Stefan, 1948, 40, Waramińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

495. IMIOŁEK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

496. INEROWICZ, PIOTR, Jerzy, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, zastępca dyrektora instytutu

497. IWANEK, JAN, Paweł, 1952, 44c, Uniwersytet Śląski, dyrektor instytutu

498. IZYDORSKI, DARIUSZ, Leonard, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

499. IŻYCKI, WITOLD, Jacek, 1965, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP

500. JABŁOŃSKA, ELŻBIETA, Konstanty, 1955, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny

501. JABŁOŃSKI, ZYGMUNT, Wacław, 1946, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia

502. JACEWICZ, ANDRZEJ, Czesław, 1947, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz

503. JAKUBCZAK, JERZY, Władysław, 1942, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik

504. JAKUBCZYK, MAGDA MARIA, Stanisław, 1969, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

505. JAKUBOWSKI, ANDRZEJ, Jan, 1957, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu

506. JAKUBOWSKI, LESZEK, Marian, 1958, 24b, Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej

507. JAMKA, JERZY, Julian, 1940, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

508. JANIAK, JANUSZ, Zenon, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły

509. JANIAK, MAREK, Józef, 1938, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny

510. JANICKA, DOROTA JANINA, Juliusz, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS

511. JANICZAK, ALFRED, Michał, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

512. JANKOWSKI, JERZY BOGDAN, Wacław, 1945, 23, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek samorządowego kolegium odwoławczego

513. JANKOWSKI, JERZY, Stanisław, 1953, 47, OIR

514. JANKOWSKI, TADEUSZ, Feliks, 1957, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes zarządu spółki

515. JANKOWSKI, WIKTOR, Bronisław, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

516. JANUSZEWSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1952, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

517. JANUSZYK, PIOTR, Stefan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły

518. JAŃCZAK, JAN, Jan, 1945, 47, ORA Warszawa, adwokat

519. JARCZYK, LUCYNA, Zbigniew, 1968, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

520. JAROMSKI, SYLWESTER, Adam, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

521. JAROS, ADAM, Zdzisław, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły

522. JAROSŁAWSKA, ANNA, Antoni, 1955, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu

523. JAROSZEWICZ, LESZEK, Edward, 1959, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor

524. JAROSZEWICZ, WALDEMAR, Leon, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

525. JARZĄBEK, TADEUSZ, Feliks, 1948, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

526. JASEK, KRZYSZTOF, Bogumił, 1964, 44c, Wojskowa Akademia Techniczna, zastępca dyrektora instytutu

527. JASIŃSKI, JANUSZ, Adam, 1955, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wicedyrektor

528. JASIŃSKI, JANUSZ, Witold, 1951, 44, Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie, kierownik

529. JASZCZUK, DOROTA, Zygmunt, 1971, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły

530. JASZCZYK, BERNADETTA MARIA, Henryk, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły

531. JAŚKIEWICZ, RAJMUND, Jerzy, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

532. JEDYK, ANDRZEJ, Józef, 1948, 24a, Krajowe Biuro Wyborcze, dyrektor delegatury

533. JELENIOWSKI, MAREK, Alfons, 1957, 17, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

534. JELONEK, PIOTR, Stefan, 1958, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny

535. JERZAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

536. JERZMAŃSKA, ELŻBIETA, Kazimierz , 1951, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław, naczelnik

537. JERZYKOWSKI, STANISŁAW, Walerian, 1946, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny

538. JESIONEK, JANUSZ, Tadeusz, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

539. JEZIORSKI, MAREK, Henryk, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

540. JĘDRZEJCZYK, JÓZEF, Stanisław, 1932, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny

541. JĘDRZEJEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

542. JOŃCA, KRZYSZTOF, Roman, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

543. JÓŹWIAK, TERESA, Bronisław , 1934, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

544. JÓŹWIAK, WOJCIECH, Mieczysław, 1938, 44c, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierownik

545. JÓŹWIAK, ZBIGNIEW, Witold, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

546. JÓŹWIAK, ZDZISŁAW, Kryspian, 1952, 47, OIRP Toruń, radca prawny

547. JÓŹWIK, SŁAWOMIR, Franciszek , 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor agencji filmowej telewizji

548. JUDEK, KRZYSZTOF, Edward, 1953, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

549. JURA, GRZEGORZ, Ludwik, 1948, 47, ORA Bielsko Biała , adwokat

550. JURKIEWICZ, MAREK, Andrzej, 1965, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej

551. KABACIŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1965, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby granicznej

552. KACALAK, SYLWESTER, Jerzy, 1954, 51, Izba Skarbowa Szczecin, audytor wewnętrzny

553. KACZANOWICZ, MIKOŁAJ, Kazimierz, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej

554. KACZMARCZYK, STANISŁAW, Kazimierz, 1958, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

555. KACZMAREK, JERZY, Edgar, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

556. KACZMAREK, MARIAN, Paweł, 1950, 37, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, likwidator przedsiębiorstwa państwowego

557. KACZOR, GRZEGORZ, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły

558. KACZOROWSKI, ANDRZEJ, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

559. KACZYŃSKI, JAN KRZYSZTOF, Kazimierz, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

560. KACZYŃSKI, TOMASZ, Stanisław, 1961, 22, NIK, pracownik NIK

561. KACZYŃSKI, BOLESŁAW, Leon, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny

562. KALANDYK, WACŁAW, Jan, 1950, 47, ORA Rzeszów, radca prawny

563. KALETA, ZBIGNIEW, Aleksander, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

564. KALINOWSKI, ANATOL, Anatol, 1964, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta

565. KALIŃSKI, JÓZEF, Jan, 1929, 47, ORA Poznań, adwokat

566. KALIŃSKI, MAREK, Stanisław, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny

567. KALISZ, WIESŁAW, Ignacy, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawy

568. KALMARCZYK, HENRYK, Franciszek, 1924, 47, ORA Zielona Góra, adwokat

569. KALSKI, ANDRZEJ, Marian, 1955, 24a, Biuro ds. Substancji Preparatów Chemicznych, dyrektor

570. KALWAS, BOGUSŁAW, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

571. KAMIŃSKA, MRIOLA, Eugeniusz, 1962, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kwestor

572. KAMIŃSKI, KAZIMIERZ, Edward, 1959, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

573. KAMIŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1963, 24b, Opolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej

574. KAMIŃSKI, WIESŁAW, Jan, 1962, 47, OIRP Białystok, radca prawny

575. KAMIŃSKI, ZDZISŁAW BENEDYKT, Zdzisław, 1931, 47, ORA Warszawa, adwokat

576. KAMYK, MACIEJ, Stefan, 1941, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

577. KANAWKA, MAREK, Stanisław, 1948, 47, ORA Gdańsk, adwokat

578. KANIEWSKI, WALDEMRA, Henryk, 1955, 22, NIK, główny specjalista NIK

579. KAPUSTA, STANISŁAW, Jan, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

580. KAPUSTA, TADEUSZ, Stanisław, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny

581. KAPUŚCIK, MAŁGORZTA, Roman, 1960, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

582. KARAŚ, ANDRZEJ, Jan, 1948, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

583. KARAŚ, BOHDAN, Mieczysław, 1965, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

584. KARBOWNIK, ANNA, Jan, 1962, 45, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, dyrektor szkoły

585. KARCZEWSKI, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

586. KARCZYŃSKI, FRANCISZEK, Władysław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny

587. KRDASZYŃSKI, LESZEK, Henryk, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

588. KARGUL, JAN, Piotr, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

589. KARPACZ, JERZY, Piotr, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

590. KARPIEŃKO, JERZY, Czesław, 1950, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant

591. KARPIŃSKI, MIROSŁAW, Antoni, 1927, 47, OIRP Opole, radca prawny

592. KARPIŃSKI, PIOTR, Włodzimierz, 1966, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej

593. KARPISZEN, WŁODZIEMIERZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

594. KARPOWICZ, BOLESŁAW, Feliks, 1942, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

595. KASIŃSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny

596. KASPERKIEWICZ, ROMAN, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny

597. KASPRZAK, JERZY, Tadeusz, 1954, 44b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prodziekan

598. KASPRZYCKI, DAMIAN, Julian, 1946, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

599. KASPRZYK, MAREK LUCJAN, Władysław, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

600. KASTELIK, STANISŁAW, Franciszek, 1959, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

 

601, KASZA, HUBERT, Augustyn, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny

602, KASZAK, PIOTR EDWRAD, Jan, 1966, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

603. KASZCZYC, TADEUSZ, Adolf, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

604. KASZUBSKI, BOGDAN, Józef, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny

605. KASZYŃSKI, TOMASZ, Adam, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

606. KAWA, TADEUSZ, Antoni, 19742, 47, OIRP Katowice, radca prawny

607. KAWECKI, KRZYSZTOF, Franciszek, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

608. KAWECKI, STEFAN, Jan, 1932, 17, OIRP Kraków, radca prawny

609. KAWECKI, WIESŁAW, Józef, 1953, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny

610. KAWKA, ADAM, Janusz, 1964, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

611. KAZIMIERCZAK, WALDEMRA, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

612. KAŹMIERCZAK, PRZEMYSŁAW, Zbigniew, 1956, 17, Urząd Gminy Przygrodzie, wójt

613. KAŹMIERCZAK, JERZY, Władysław, 1946, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

614. KEGEL, ANDRZEJ, Antoni, 1961, 45, Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich

615. KEJNA, JERZY, Karol, 1935, 47, ORA Płock, adwokat

616. KĘDRA, EUGENIUSZ, Ignacy, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

617. KĘDZIEREWICZ, BOLESŁAW, Franciszek, 1950, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt

618. KĘDZIOR, KRZYSZTOF, Józef, 1940, 24b, Politechnika Warszawska, dziekan

619. KĘPIŃSKA, STANISŁAWA, Władysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

620. KĘPKA, ANDRZEJ, Jan, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

621. KIEŁBASA, WŁODZIMIERZ, Adam, 1938, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

622. KIEŁBOWICZ, BARBARA, Paweł, 1951, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz

623. KIJEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

624. KILIAŃSKI, MAREK, Władysław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

625. KILIAŃSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

626. KLASZTORNY, WIESŁAW, Roman, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły

627. KLEIN, STEFAN, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

628. KLIMAS, KRZYSZTOF, Henryk, 1961, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły

629. KLIMCZAK, MARIAN, Paulin, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły

630. KLIMKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej

631. KLONOWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły

632. KLUJ, BOGUSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

633. KLUPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW, Dionizy, 1956, 34, Prezes Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

634. KŁOCZKO-PIENIĄŻEK, ZOFIA BARBARA, Jan, 1956, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik

635. KŁOSIEWICZ, KRZYSZTOF, Stanisław, 1953, 47, OIRP, radca prawny

636. KŁOSIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1934, 47, OIRP, radca prawny, adwokat

637. KŁOSOSWKI, ANDRZEJ, Władysław, 1954, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

638. KŁYSZ, JAN, Józef, 1958, 47, OIRP, radca prawny

639. KNAPIK, ANDRZEJ, Władysław, 1947, 47, OIRP, radca prawny

640. KNAPP, MARCIN, Zbigniew, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

641. KNIAŻ, JAN, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

642. KNOROWSKA, MARIA , Tadeusz, 1954, 17, Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, radna

643. KNYZIAK, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

644. KOBIEROWSKI, HENRYK, Anastazy, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

645. KOBUSIŃSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy

646. KOBYŁKA, IWONA, Henryk, 1972, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor

647. KOCAJ, KRZYSZTOF, Jan, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

648. KOCEL-KREKORA, ZOFIA, Witold, 1954, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

649. KOCERKA, KRZYSZTOF, Edward, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy

650. KOCHANOWICZ, EDWARD, Zygmunt, 1948, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

651. KOCHANOPWSKI, FRANCISZEK, Franciszek, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy

652. KOCOT, HENRYK, Henryk, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

653. KOKSZTYS, IRENEUSZ, Eugeniusz, 1959, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat

654. KOLANO, ZBIGNIEW, Bolesław, 1957, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

655. KOLASIŃSKI, CEZARY, Błażej, 1963, 47, OIRP Poznań, radca prawny

656. KOLEŚNIK, WACŁAW, Jan, 1925, 47, ORA Olsztyn,

657. KOLESNIK, ZYGMUNT, Czesław, 1940, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

658. KOLOSA, CZESŁAW JULIAN, Stefan, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny

659. KOŁAKOWSKI, BOGDAN, Piotr, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny

660. KOŁCZ, JÓZEF, Józef, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, burmistrz

661. KOŁODZIEJ, WALDEMAR, Alfred, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny

662. KOŁODZIEJCZYK, IRENEUSZ, Zygmunt, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

663. KOŁODZIEJSKI, MICHAŁ, Tomasz, 1931, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

664. KOŁTOŃSKI, JULIAN, Jan, 1945, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, dyrektor spółki

665. KOMISARCZYK, EDMUND, Stanisław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

666. KONCZEWSKI, GRZEGORZ, Franciszek, 1956, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego

667. KONDEJA, KRYSTYNA, Józef, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

668. KONIOR, HENRYK, Franciszek, 1954, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik

669. KONKIEL, MAREK, Pantaleon, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej

670. KONON, TADEUSZ, Wincenty, 1925, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

671. KONOPACKI, BOGDAN, Józef, 1954, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, naczelnik

672. KONOPKA, JAN, Jan, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny

673. KOŃCZAŁ, GRAŻYNA, Feliks, 1954, 44b, Politechnika Wrocławska, zastępca dyrektora

674. KOPASZEWSKI, JERZY, Sylwester, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

675. KOPCZYŃSKI, DARIUSZ, Janusz, 1965, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

676. KOPEĆ, ANDRZEJ, Franciszek, 1944, 42, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej

677. KOPIJ, JARPSŁAW, Karol, 1959, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny

678. KOPCIŃSKI, WIESŁAW, Władysław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły

679. KOPYT, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny

680. KORABIK, WIESŁAW, Kazimierz, 1959, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

681. KORAJDA, JÓZEF, Stanisław, 1944, 47, OIRP Kraków, radca prawny

682. KORCZAK, LESZEK, Stanisław, 1958, 22, NIK, kontroler NIK

683. KORNELSKI, KRZYSZTOF, Wiktor, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny

684. KORNOBIS, RYSZARD, Feliks, 1946, 47, ORA Opole, adwokat

685. KORPYŚ, BRONISŁAW, Jan, 1941, 47, OIRP Opole, radca prawny

686. KORZENIECKI, JAROSŁAW STANISŁAW, Stanisław, 1958, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny

687. KORZENIOWSKI, EMIL WŁADYSŁAW, Karol, 1945, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

688. KOSELA, MIROSŁAW, Henryk, 1940, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, likwidator związku międzygminnego

689. KOSIADA, CZESŁAW WALDEMAR, Wacław, 1953, 18, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

690. KOSICKI, FRANCISZEK, Mieczysław, 1953, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

691. KOSIŃSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

692. KOSTECKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

693. KOSTKA, STANISŁAW, Stanisław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

694. KOSTOWSKI, MARIAN, Kazimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

695. KOT, MARIAN, Józef, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

696. KOWAL, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu

697. KOWALCZEWSKI, MARIUSZ, Zygmunt, 1962, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik wydziału

698. KOWALCZYK, KRZYSZTOF, Franciszek, 1956, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzki policji

699. KOWALCZYK, HENRYK, Edward, 1958, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego

700. KOWALCZYK, ZBIGNIEW, Czesław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

701. KOWALCZYK, JANUSZ EDWARD, Mieczysław, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

702. KOWALCZYK, ELŻBIETA, Roman, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły

703. KOWALEWSKI, KAZIMIERZ LEON, Leon, 1950, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

704. KOWALEWSKI, DARIUSZ JULIUSZ, Józef, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

705. KOWALIK, GRAŻYNA, Jan, 1966, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły

706. KOWALSKA, GRAŻYNA, Włodzimierz, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

707. KOWALSKI, MAREK, Michał, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

708. KOWALSKI, ANDRZEJ, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

709. KOWALSKI, MARIAN, Kazimierz, 1947, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

710. KOWALSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

711. KOWALSKI, WALDEMAR, Wacław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

712. KOZAK, ZBIGNIEW JERZY, Piotr, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny

713. KOZAK, KAZIMIERA, Edward, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły

714. KOZAKIEWICZ, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1948, 47, OIPR Opole, radca prawny

715. KOZIARA, MAREK, Stanisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

716. KOZIK, MARIAN, Józef, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły

717. KOZŁOWSKI, RYSZARD, Jan, 1960, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

718. KOZŁOWSKI, MAREK, Edward, 1956, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

719. KOZŁOWSKI, EDMUND, Feliks, 1938, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej

720. KOZŁOWSKI, TOMASZ, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

721. KOZŁOWSKI, STANISŁAW, Józef, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

722. KOZYRA, JAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

723. KOZYRA, WIESŁAW, Stanisław, 1958, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej

724. KRAHEL, STANISŁAW, Witold, 1956, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant

725. KRAJ, WOJCIECH, Eugeniusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

726. KRAJEWSKI, ZBIGNIEW, Zdzisław, 1959, 47, ORA Katowice, adwokat

727. KARKOWCZYK, HENRYK, Franciszek, 1931, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

728. KRASNOWIECKI, MIROSŁAW, Jan, 1954, 29, Ministerstwo Zdrowia,

729. KRASOWSKI, JERZY, Mikonor, 1947, 47, OIRP Koszalin, radca prawny

730. KRASZEWSKI, STANISŁAW, Adam, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

731. KRASZEWSKI, CZESŁAW, Bronisław, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej

732. KRAŚNIAŃSKI, LECH, Zdzisław, 1957, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

733. KRAUZE, ANDRZEJ, Henryk, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wicestarosta

734. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

735. KRAWCZYK, ARTUR, Jerzy, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

736. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Stefan, 1953, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

737. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Władysław, 1958, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radna

738. KRECZMER, BARBARA, Mieczysław, 1962, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna

739. KREFT, ROMAN, Leon, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

740. KRETKKOWSKA, MAŁGORZTA, Józef, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

741. KRĘCISZ, STEFAN, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

742. KRĘPSKI, JERZY, Władysław, 1956, 32, Rada Gminy w Dębowej Kłodzie, sekretarz

743. KRĘTOWSKI, ANDRZEJ, Kazimierz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

744. KROWICKI, KAZIMIERZ, Franciszek , 1923, 47, OIRP Poznań, radca prawny

745. KRÓL, LEON, Piotr, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

746. KRÓLAK, WOJCIECH, Tadeusz, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny

747. KRÓLIKOWSKI, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1947, 47, ORA Kielce, adwokat

748. KRÓLIKOWSKI, ANDRZEJ, Zygfryd, 1957, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

749. KRÓLIKOWSKI, RYSZRAD, Stefan, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny

750. KRUCZKOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1945, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny

751. KRUK, JANUSZ, Tadeusz, 1965, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy

752. KRUKOWSKI, STEFAN, Ryszard, 1957, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny

753. KRUKOWSKI, JÓZEF, Antoni, 1944, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny

754. KRUSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, OIRP Szczecin, radca prawny

755. KRYNICKA, AURELIA, Bronisław, 157, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

756. KRYŃSKI, MAREK, Jan, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

757. KRYSIAK, ZDIZSŁAW, Alfons, 159, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

758. KRYSTECKI, WŁADYSŁAW, Szczepan, 1945, 47, OIRP Wrocław, radca prawny

759. KRYSZTOFIAK, SYLWESTER, Stanisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

760. KRYSZTOFOWICZ, KRZYSZTOF, Franciszek, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

761. KRZASTEK, RYSZARD, Jan, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

762. KRZERMIEŃ, WŁODZIMIERZ, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

763. KRZEMIŃSKA, JÓZEF, Stanisław, 1956, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny

764. KRZYWDA, JAN, Eugeniusz, 1951, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła

765. KRZYŻOSTANIAK, MAREK, Stanisław, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

766. KSIĄŻEK, EDWARD, Kazimierz, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

767. KUBERSKI, ALEKSANDER, Włodzimierz, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły

768. KUBIAK, STANISŁAW, Antoni, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny

769. KUBIAK, GRZEGORZ, Marian, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny

770. KUBŚ, MARIUSZ, Antoni, 1962, 17,45, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny, dyrektor szkoły

771. KUCHARSKI, KRZYSZTOF, Józef, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

772. KUDRELEK, JAN, Czesław, 1963, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu

773. KUFEL, TADEUSZ, Stanisław, 1948, 47, OIRP Lublin, radca prawny

774. KUFFEL, JACEK, Andrzej, 1950, 24a, Przewod Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor

775. KUKUŁA, ANDRZEJ, Leon, 1954, 54b, Łódzki Urząd Wojewódzki, z-ca naczelnika urzędu skarbowego

776. KUKRBA, ALEKSANDER, Jan, 1939, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

777. KULESZA, CZESŁAW, Czesław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

778. KULIKOWSKA, URSZULA, Urszula, 1968, 24a, Rzecznik Praw Obywatelskich, zastępca dyrektora

779. KULIŃSKI, ROBERT, Robert, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia

780. KULUS, ROBERT, Robert, 1968, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta

781. KUMISZCZO, STANISŁAW, Stanisław, 1960, 24a, Straż Graniczna, zastępca dyrektora

782. KURCZEWSKI, MARIAN, Marian, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

783. KURDA, HENRYK, Henryk, 1956, 41, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej

784. KUREK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1962, 24b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej

785. KUREK, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1958, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik

786. KUREK, ANDRZEJ, Ryszard, 1958, 47, OIRP Łódź, radca prawny

787. KUROWSKI, JORDAN, Zenon, 1966, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny

788. KUROWSKI, MIECZYSŁAW, Julian, 1941, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny

789. KURSTAK, MIROSŁAW, Wacław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

790. KURTO, JÓZEF, Mieczysław, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny

791. KUŚMIERCZAK, JÓZEF, Roman, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny

792. KUŚMIERZAK, WACŁAW JÓZEF, Józef, 1942, 47, OIRP Opole, radca prawny

793. KUTEN, MIROSŁAW, Michał, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny

794. KUŹMA, JAN, Wacław, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny

795. KUŹMA, ANDRZEJ, Zenon, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej

796. KUŹMICKI, ZENON, Stanisław, 1960, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator

797. KWAK, ANDRZEJ, Jan, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny

798. KWASEK, MAREK, Leszek, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy

799. KWAŚNIEWSKI, MARIUSZ, Leszek, 1945, 32, Rada Gminy w Zabrzu, sekretarz

800. KWAŚNIAK, ANDRZEJ, Paweł, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny

801. KWIATKOWSKI, ADAM, Józef, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny

802. KWIEK, WACŁAW, Józef, 1946, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny

803. KYRCZ, ADAM, Wit, 1964, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 

oncontextmenu="return false"> ... ...