> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Mojżesz Goldberg z ŁodziWarszawa, dnia 21 czerwca 1954 r.

Ściśle Tajne

RAPORT

o zezwoleniu wytypowania kandydata do werbunku na agenta

GOLDBERG Mojżesz ps. „Maniek", s. Szloma i Fajgi zd. Cychtyger, ur. 24.VI.1917 r. w Łodzi, narodowość żydowska, obyw. polskie, żonaty z zawodu krawiec, kupiec, zam. Łódź.

Na terenie Łodzi od kilku lat działa grupa osób zajmująca się nielegalnym handlem obcymi walutami, zegarkami pochodzącymi z przemytu oraz wyrobem i sprzedażą biżuterii. Grupa ta rekrutuje się przeważnie z osób narodowości żydowskiej. W skład tej grupy wchodzą b. właściciele sklepów, różnego rodzaju spekulanci itp.

Ustalonymi dotychczas figurantami grupy są:

1. Zelkowicz Aron, zam. Łódź, ul. Gdańska

2. Holand Brajan, zam. Łódź, ul. Południowa

3. Radorzycki Hajm, zam. Łódź

4. Albert Hajm, zam. Łódź

5. Goldberg Mojrzesz, zam. Łódź

i inni z terenu Łodzi.

Na podstawie doniesień pracowników sieci pozostających na kontakcie K.M.M.O. - Łódź: ps. „Król", „Gutek" i „Stasiek" oraz agenta ps. „Kowal" i „Szczery" z K.G.M.O. ustalono, że podejrzany Goldberg Mojrzesz i Holand Brajan pozostają w kontakcie handlowym z Kryniecką Jadwigą zam. w Gdyni, od której systematycznie otrzymują zegarki przywożone do kraju przez marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych.

Goldberg i Holand utrzymują kontakt przestępczy z Rozenwają Zygmuntem zam. w Warszawie znany organom MO jako Waluciarz, który jak wynika z doniesień agenta ps. „Szczery" dostarcza do Łodzi obcą walutę, a m.in. także i Goldbergowi i Holand Brajanowi.

Agent ps. „Kowal" ustalił, że Zelkowicz Aron i jego żona pozostają w kontakcie z N.N. kapitanem statku narodowości żydowskiej zamieszkałym na wybrzeżu, który przywozi do Łodzi zegarki w partiach 100-200 sztuk każdorazowo. Wymieniony kapitan jest także dostawcą zegarków dla N.N. osobnika zam. Warszawa - Mokotów.

Poszczególni figuranci grupy posiadają swoje oddzielne kontakty handlowe dotychczas nieustalone.

W celu rozeznania faktycznego stanu osobowego grupy, ich powiązań przestępczych, ustalenia N.N. kapitana z wybrzeża i innych dostawców przemycanych zegarków oraz ujawnienia miejsc zbytu zegarków przez grupę i techniki działalności zamierzam wytypować kandydata do werbunku w charakterze agenta Goldberg Mojżesza.

Ponieważ:

wymieniony będąc osobnikiem narodowości żydowskiej jak większość figurantów środowiska jest im bliski. W środowisku posiadam pełne zaufanie. Wraz z innymi jest zaangażowany w dokonywanych przestępstwach. Goldberg jest dobrze rozwiniętym umysłowo, dobrze prezentujący się, towarzyski, ujemnych nałogów nie posiada, wymogom pracownika sieci odpowiada.

Możliwości dokonania werbunku.

- Tkwiący w grupie Goldberg Mojrzesz w miesiącu sierpniu 1952 r. nabył od b. agenta ps. „Szczery" 2.400 dolarów w banknotach /doniesienie ag. ps. „Szczery" z dnia 2.IX.52 r./

- W grudniu 1952 r. będąc w Gdyni nabył od Kranieckiej Jadwigi 14 sztuk zegarków, które rozprowadził na terenie Łodzi /doniesienie inf. ps. „Król" z dnia 30.XII.1952 r./

-W marcu 1953 r. nabył bliżej nieokreśloną ilość dolarów w banknotach od Rozenwajga Zygmunta z Warszawy /doniesienie ag. ps. „Szczery" z dnia 25.V.53 r./

Goldberg Mojżesz był karany za handel dewizami przez Sąd w Szczecinie i odbył karę więzienia 3 lata. Pobyt wymienionego w więzieniu będzie niewątpliwe również jednym z dobrych atutów w naszych rękach w procesie werbunku, tym bardziej, że w chwili obecnej wymieniony żyje w dobrych warunkach materialnych.

Mając na uwadze uzyskanie dalszych dowodów przestępczej działalności typowanego ewentualnie uchwycenia go na gorącym uczynku zamierzam przy pomocy agenta ps. „Fawlicki" pozostającego na kontakcie Wydz. IV K.M.M.O. - Łódź wprowadzić do Goldberga agenta z K.G.M.O. i przy jego pomocy dokonać konspiracyjnego z trzymania komendanta.

Opracował

Guryło H.

Źródło: IPN BU 00751/1 s. 1-4


 

Zobowiązanie

Ja Goldberg Mojżesz świadom w pełni konieczności zwalczania elementu przestępczego godzącego przeciwko gosp. Polskiej Ludowej, zobowiązuje się dobrowolnie udzielać pomocy MO w zwalczaniu wrogich elementów wykazując swe możliwości.

Dla utrzymania w tajemnicy faktu współpracy wszelkie informacje będę podpisywał Lewandowski (???)

Goldberg


Źródło: „Król"

Przyjął: W. Cz.

Łódź, dnia 30.XII.1952 r/

DONIESIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 24.XII.1952 r. w godzinach rannych przyjechała do miasta Łodzi z Gdyni dobra znajoma Goldberg Monka zam. Łódź, ob. z mężem Krasicka Jadwiga zd. Pawłowska zam. Gdynia, bloki wojskowe, która posiada w m. Łodzi swych rodziców Pawłowskich zam. Łódź, a która pracuje w sklepie jubilerskim w m. Gdyni, jak się nazywa ta ulica tego nie wiem, a w m. Łodzi posiadała sklep z galanterią. Krasicka Jadwiga do m. Łodzi przyjechała z czteroma nowymi zegarkami firmy dwa zegarki metalowe marki „Sully - Watch" nr 911, 15 kamieni, okrągły z czarnym blatem, jeden zegarek marki „Elida" 15 kamieni okrągły z białym blatem i w dniu 24.XIII.52 r. w godzinach popołudniowych umówiła się z Goldberg Moniem na ul. Piotrkowskiej, za które to zegarki chciał jej dać 5 tys. zł, lecz ona się nie zgodziła i zegarków tych mi nie sprzedała. Natomiast dwa lub trzy tygodnie temu nazat Goldberg Moniek był u Krasickiej Jadwigi w m. Gdyni od której zakupił 14 zegarków. Krasicka Jadwiga zegarki te zaopatruje się w Gdyni od marynarzy za pośrednictwem nieznanego mnie mężczyzny. Prócz tego Krasicka Jadwiga w Gdyni skupuje złoto złom i złoto to daje do nieznajomego mnie mężczyzny, który wyrabia dla niej pierścionki i obrączki. Jak mi jest wiadomym to Goldberg Moniek zakupione zegarki dostawia do sklepu komisowego przy ul. Piotrkowskiej co pewien czas po dwa i ze sprzedaży ich kierownik tego sklepu otrzymuje procent, a czy Goldberg te zegarki wstawia na swe nazwisko tego nie wiem.

Odnośnie Krasickiej Jadwigi, to ta posiada siostrę Pawłowską, która pracuje przy ul. Piotrkowskiej w sklepie z manufakturą w charakterze kierowniczki.

Obecnie jest na urlopie, które to gdy pracuje wykupuje z tego sklepu towary gabardinowe 100% i sprzedaje ponownie te towary po wyższych cenach a u siebie w mieszkaniu, na parterze, prawa oficyna, drugie podwórko, ostatnie wejście, drzwi na lewo, to w mieszkaniu na miejscu, gdzie leży ostatni pies to powinny być zakopane dwie walizki towaru, lecz czy na pewno tego nie wiem, ale tak słyszałam. Krasicka Jadwiga wraz z tymi czterema zegarkami wyjechała do Gdyni w dniu 28.XII.52 r. o godz. 19.20.

Za zgodność: „Król"

Źródło: IPN BU 00945/472 s. 1-19

oncontextmenu="return false"> ... ...