> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

ubecka-przysiegaW tym przypadku proszę zwrócić uwagę na treść UB-eckiej przysięgi. Jaką trzeba było być cyniczną kanalią?!


IRENA PIECH (HAJMAN)

Życiorys

Urodziłam się w Lublinie dn. 19.I.1927. Mając lat 7 poczyniłam pierwsze kroki ku nauce. Uczęszczałam do szkoły powszechnej nr 28 w Lublinie. Po ukończeniu szkoły powszechnej tj. już podczas okupacji zaczęłam uczęszczać do szkoły handlowej. Skończyłam pierwszą klasę i zaczęłam uczęszczać do szkoły handlowej. Skończyłam pierwszą klasę i zaczęłam uczęszczać do drugiej, lecz niestety tejże nie skończyłam z powodu choroby, a następnie śmierci ojca. Przykro mi było, że nie mogłam ukończyć szkoły, ale trudne warunki materialne nie pozwoliłby na to. Po wyzwoleniu z pod okupacji zaczęłam uczęszczać na kurs maszynopisania, który całkowicie ukończyłam i obecnie pracuję w tutejszym biurze K.B.W.

Piechówna Irena


Zobacz skany dokumentów


 

W-wa dn. 18-VIII-1945 r.

Maszynistka 4-go Oddziału

Zarządu Informacji

K.B.W.

ppor. Piechówna Irena

Do

SZEFA

ZARZĄDU INFORMACJI K.S.W.

RAPORT

Proszę Ob. Pułkownika o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego z st. sierż. HAJNEM Krystianem z Centralnego Szpitala K.B.W. w Warszawie.

Prośbę swą motywuję tym, że jestem w ciąży z wyżej wymienionym i nie chciałabym, aby dziecko po urodzeniu było pisane na moje nazwisko.

Wobec powyższego bardzo proszę Ob. Pułkownika o jak najszybsze załatwienie mojego raportu.

PIECHÓWNA ppor.

Warszawa, dnia 8 października 1947 r.

dopisek odręczny na raporcie: „Zgadzam się na zawarcie małżeństwa" podpis i data (16.10.47)


 

CENTRALNY SZPITAL

KORPUSU BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNEGO

NR 29666

20.X.1947 r.

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że w dniu 18.X.1947 r. o godzinie 3.55 ppor. PIECH Irena urodziła w Centralnym Szpitalu K.B.W. żywego noworodka płci żeńskiej i karmi go własną piersią.

Komendant Centr. Szpit. K.B.W.

Dr Liberman ppłk

Za zgodność:

St. Oficer Oddziału Personalnego

Zarządu Informacji K.B.W.

KROWICKI por.


 

Zobowiązanie zwolnionej

Ja Hajn Irena córka Józefa będąc zwolniona ze służby B.P., zobowiązuje się utrzymać w ścisłej tajemnicy wszystko cokolwiek było mi wiadome z okresu mojej pracy w Służbie Bezpieczeństwa Publicznego i nigdy w żadnych okolicznościach tajemnicy tej nie zdradzę. O odpowiedzialności karnej za naruszenie powyższego (art. 7 M.K.K. Kto działa na szkodę Państwa Polskiego, gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokumenty lub inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową lub wojskową, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci.) zostałam uprzedzona.

Hajn Irena

Miejsce zamieszkania: W-wa

Dnia 12.02.52 r.

Źródło: IPN BU 0902/252 s. 1-7

oncontextmenu="return false"> ... ...