> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

UWAGA byli pracownicy Instytutu Badań Jądrowych w Świerku


Ma 57 lat i według internetowych źródeł oraz KRS-u jest dyrektorem i członkiem Zarządu ARMOR POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie.
Warto jednak podkreślić, iż pomimo podpisania zobowiązania do współpracy z SB, to nie na wiele się jej przydał. Z akt IPN wynika wręcz, że chwile załamania nerwowego przetrwał i na spotkaniach nie udzielał żadnych istotnych informacji mogących komukolwiek zaszkodzić. Publikujemy pozyskany z IPN-u materiał, aby wykazać, że i takie przypadki miały miejsce.

Leszek Bubel

 

 

Zobacz skany dokumentów

 


Warszawa 1986-11-06

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. pojedynczy

CHARAKTERYSTYKA

TW ps. „JACEK" nr ewid. 36812

- Sławomir ROTTER

s. Zbigniewa i Barbary zd. Oszczepalińska

ur. 25.09.2954 r. w Warszawie

zam. Warszawa

narodowość i obywatelstwo polskie

Tajny Współpracownik ps. „JACEK" został pozyskany doraźnie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przez kpt. M. PATELSKIEGO w dniu 18.10.1982 r. na podstawie dobrowolności. Przewidziany był do uzyskania informacji ze środowiska byłych aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność" w Instytucie Badań Jądrowych oraz informowania o przejawach wrogiej działalności w obiekcie. Z TW „JACEK" odbyto jedenaście spotkań i pięć rozmów telefonicznych.

Na pierwsze spotkanie TW przybył punktualnie nie przekazując jednak żadnych informacji interesujących Służbę Bezpieczeństwa. Tłumaczył to faktem silnej depresji psychiczno-nerwowej i załamaniem moralnym wynikającym z posiadania zobowiązania o współpracy. Dwa razy nie stawił się na umówione wcześniej spotkania a próby podejmowane przez oficera operacyjnego, aby nawiązać z nim kontakt spotkały się z niechęcią z jego strony.

Niemożność uczestniczenia w spotkaniach TW tłumaczył nawarstwiającymi się problemami natury rodzinnej oraz złym stanem zdrowia.

Na przełomie lutego i marca 1983 r. TW „JACEK" podjął starania zmierzające do zmiany miejsca pracy. Zabiegi czynione w kierunku podjęcia pracy w charakterze elektronika w Zespole Artystycznym WOP zakończyły się fiaskiem z przyczyn mu nieznanych. W czasie odbywanych z nim spotkań /ostatnie w dniu 23.11.1984 r./ TW przekazywał ustne informacje natury ogólnej, które nie miały operacyjnej wartości. Spotkania miały miejsce w godzinach popołudniowych w samochodzie oficera operacyjnego /dwa spotkania odbyły się w kawiarni/.

TW nie przekazywał w swoich słownych relacjach nazwisk konkretnych osób. Jak to sam twierdził podczas spotkania „...musi się kontrolować aby nie powiedzieć czegoś o jakiejś osobie czym mógłby ją skrzywdzić". W czasie spotkań sugerował swoją nieprzydatność do współpracy z powodu braku odpowiednich predyspozycji. Przekazywane informacje były (nieczytelne) ale wiele konkretnych faktów zataił przed oficerem operacyjnym - konkretne informacje należało „z niego wyciągnąć". TW „JACEK" nie był kontrolowany przy wykorzystaniu techniki operacyjnej. Nie był szkolony i nie odbyto spotkania (nieczytelne) z udziałem przełożonego. Nie był również wynagradzany - przekazywane informacje nie były przydatne w prowadzonych sprawach operacyjnych. Z dniem 15.01.1985 r. zwolnił się z pracy na własną prośbę, gdyż zamierzał podjąć pracę prawdopodobnie w sektorze (nieczytelne).

Kier. Sekcji

Por. W. (nieczytelne)

Źródło: IPN BU 001134/2480, s. 4-5


oncontextmenu="return false"> ... ...